Cihaz ve Envanterlerimiz

OMİKS TEKNOLOJİLERİ ve İNOVATİF ÜRÜN TASARIM LABORATUVARI

 

Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyon (SFE) Cihazı

Model: SFT-120

Menşei: ABD

Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyon (SFE) Sistemleri, organik çözücü kullanımının yerine CO2 kullanarak numunelerden ekstraksiyon işlemi için kullanılmaktadır.

 

Hızlandırılmış Solvent Ekstraksiyon Cihazı

Model: Thermo Dionex ASE-350

Menşei: ABD

Yüksek sıcaklık ve basınçlarda organik asitler ve sulu çözücüler veya asitler ve bazlar kullanan Hızlandırılmış Solvent Ekstraksiyon sistemi, az miktarda çözücü hacmi kullanarak katı ve yarı katı numunelerin ekstraksiyon işlemi için kullanılır.

 

Rotary Evaporator  

Model: BUCHI/R300

Menşei: İsviçre         

Cihaz genel olarak vakum altında buhar basıncı düşürülerek, çözücülerin düşük sıcaklık altında buharlaştırılması için kullanılan cihaz grubudur. Numunelerden çözücü uzaklaştırılmasında kullanılmaktadır.

 

 

 

Real-Time PCR       

Model: BIO-RAD CFX96

Menşei: ABD

Kısa sürede kantitatif (nicel) analiz sonucu verebilen PCR yöntemidir. Gen kopya ürünlerinin düzeylerini sayısal değerlere dönüştürerek eş zamanlı olarak reaksiyonun gidişine müdahale etmeyi olanak sağlar. Sıcaklık döngüleri ve floresan analizi aynı tüp ve aynı cihaz içinde yapılabilme olanağı da sağlayan cihaz PCR işlemi için kullanılmaktadır.

 

Jel Görüntüleme Cihazı     

Modeli: BIO-RAD ChemiDoc

Menşei: ABD

Red Safe, Syber Safe, Stain Free uygulamalar, Western, Southern ve Northern Blotlama işlemleri sonrası mebranların spesifik boyalar ile boyandıktan sonra membranlardaki bantların analizi için görüntülenmesini sağlar.

 

Nanodrop      

Model: BioDrop  80-3006-55

Menşei: UK   

Nanodrop cihazı az miktarda çözeltideki moleküller veya inorganik iyon ve komplekslerin ölçümünde kullanılır. DNA, RNA, protein, ve diğer biyomoleküllerin absorbans ölçmek için kullanılmaktadır.

 

 

Yatay Elektroforez 

Model: BİO-RAD

Menşei: ABD

Saflaştırılmış nükleik asit ve proteinlerin molekül ağırlığı, miktarı ve alt tiplerinin saptanmasında kullanılan cihazdır.

 

 

Santrifüj Cihazı       

Model: Gyrozen 1580

Menşei: Güney Kore

Cihaz içerisindeki karışımların veya bileşiklerin çökelme prensibine göre ayrılmasını sağlar. Karışımdaki ağır maddeler, merkezkaç kuvveti yardımıyla tüpün altı kısmına çökelir. Diğer bir ifadeyle, dairesel hareketin dışına doğru kayar. Daha hafif maddeler ise tüpün üst kısmında toplanır. Özellikle bal analizleri ve DNA ekstraksiyon işlemlerinde supernatant kısmın ayrıştırılmasında kullanılmaktadır.

 

 

UV-VIS Spektrofotometre 

Model: ThermoFisher Scıentıfıc Genesys 1XX

Menşei: ABD

Çözeltideki moleküller veya inorganik iyon ve komplekslerin absorbans ölçümünde kullanılır. Cihazda genellikle balda diastaz, Toplam fenolik ve flavonoid, Biyolojik aktivite ve balda prolin analizi yapılmaktadır.

 

 

pH Metre      

Model: OHAUS S3100

Menşei: ABD

pH metre cihazı elektrot ile aldığı elektriksel sinyal değerini pH birimine çevirerek potansiyometrik bir ölçüm sağlar. Numunelerin, tamponların pH ını ayarlamada kullanılmaktadır.

 

 

Hassas Terazi (0,0000)        

Model: RADWAG AS 220.R2

Menşei: Polonya

Numune ve kimyasalların hassas tartımında kullanılmaktadır.

 

Ultrasonik Su Banyosu

Model: Wisd WUC-D06H

Menşei: Almanya     

Bu cihazı ile indüklenen ultrason enerjisi, sıvı içinde en iyi kavitasyon kabarcıkları oluşmasına yol açar, bu da numune materyalini yüksek kesme kuvvetleri ile açar. Çözme işleminin daha etkili ve hızlı olması için kullanılmaktadır.

 

 

Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı

Model: DAIHAN MSH-20D

Menşei: Güney Kore

Isıtıcılı manyetik karıştırıcılar, numunelerin homojen biçimde karıştırılması ve ısıtılması için kullanılır. Karıştırma hızı ve sıcaklık ayarları ayrı ayrı kontrol edilebilir. 50-250 °C arası ayarlanabilir sıcaklık kontrolü mevcuttur. Analiz öncesi hazırlıkta kullanılmaktadır.

 

 

Vortex

Model: DLAB MXS

Menşei: Çin  

Tüp içeriğinin karıştırılması işlemlerinde kullanılmaktadır.

 

 

Mikropipet Seti (4 lü)         

Model: Brand

Menşei: Almanya     

Mikro ölçekli numune hazırlamada kullanılmaktadır.

 

 

+4/-20 °C Buzdolabı

Model: Vestel

Menşei: Türkiye       

+4°C ile -20 °C arasında numune ve analiz kimyasallarının saklanmasında kullanılmaktadır.

 

 

+4/-20 °C Buzdolabı            

Model: Vestfrost

Menşei: Türkiye       

+4°C ile -20 °C arasında numune ve analiz kimyasallarının saklanmasında kullanılmaktadır.

 

 

-20 °C Derin Dondurucu    

Model: Beko

Menşei: Türkiye       

-20 derecede numune ve analiz kimyasallarının saklanmasında kullanılmaktadır.

 

 

Bilgisayar     

Model: HP

Menşei: ABD

Real-Time PCR analizlerinin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.